TELECOMUNICACIONES NISQA HAYWAY HAP’IQAQKUNA CHUNKA KAQNINKUNA.

TELECOMUNICACIONES NISQA HAYWAY HAP’IQAQKUNA CHUNKA KAQNINKUNA.

PLAY NISQATA ÑIT’IY HINASPA RIKUCHIKUQ RIMAYKUNAPI KAQNIYKIKUNATA RIQSIY

¡Tukuymi kaqninchikkunata riqsisun!

HAP’IQAQKUNAQ APAYCHASQA KAQNINKUNA
TAPUKUYKUNA, KUTICHIYKUNA IMA

HAYWANATA AKLLANAPAQ, PLAN NISQA HINASPA ÑAWPACHINANTA MAYQIN MUNASQAYKIMANHINA KAQNIN

Hap’iqaq kaspaqa kanmi kaqniyki mitmapunapaq mañakuyniyki kikin apaykachaq empresa nisqa ukhupi, ichaqa, tikrakuyta atiwaq kikin kunan empresa ukhupi tarikusqaykipi hina wak planes tarifarios nisqakunaman, hinaspapis qampaq munasqaykimanhina. Hinallataq postpago nisqamanta, prepago nisqaman tikrakuyta atiwaq, ahinallataq kutipasqaman ima.

Plan nisqa hina akllarisqa haywaykunata huk apaykachaq empresa nisqa haywakuypi, wak haywakuyman kikin telefonía hinaspa kuyuq nisqaman tikraykuta munanki hina, kanmi kaqniyki yupaykuna apaykachanapaq mañakunaykipaq chay empresa nisqa ukhupi.

Mana, plan tarifario nisqamantaqa mitmapuyta mana qullqillapaq atiwaq, hinaspa apaykachaq empresa nisqaykiman mañakuyniykita riqsichinki hina, hamuq muyuy qullqichana ukhupi hunt’akapunqa, mañakuyniyki ari nisqa qhipamanta.

Munayniyuqmi kanan kay munasqa yupaychayniyki, ichaqa mitmapunapaq mañakuy chayllapi kanman kikimpi internet nisqa haywayman waykunapaq, hinaspapis q’ipichasqa haywakuy chay haywakuywan empresa telefónica Perú S.A.A nisqamanta, huk (1) llamk’ana p’unchaw ukhupi hunt’akunan, mana watukuy munakuqtinqa, hinaspa pichqa (5) llamk’ana p’unchawkama watukuy munakun hinaqa, ichaqa huk tecnología nisqa tikrakuyta munakuptin ima/icha llamk’anakuna tikranapaq.

Tukuy qhawaykunapiqa, apaykachaq empresa nisqa huk yupay ch’ikuta, mañakusqamanta qatisqa yupayta ima qunallanasunkipuni.

Huk plan tatifario nisqaman mitmapunki hinaqa, mana munasqaykita hunt’an hinapas, kanmi kaqniyki ñawpaq plan nisqaman kutipunaykipaq (lluqsipuy munasqata saqipuy) tawachunka (40) llamk’ana p’unchaw ukhupi, mitmapusqayki pachamanta yupasqa rurakuynin hunt’asqata. Apaykachaq empresa nisqa qhipa plan tarifarios nisqaman kutichinasunki, hinaspapis imayna kay qhatuna saqipusqan qhipamantapis.

Apaykachanapaq yupaykunata kikin telefonía hinaspapis puriq haywakuy ukhupi rurawaq karqan hinaqa, hinaspapis wak empresa nisqaman tikrakunaykipaq imaraykuchus aswan allin plan tarifario nisqata riqsichisunki, wakmanta apaykachanapaq yupaykuna mañakuyta atinki, huk (1) killa qhipa purisqanmanta imayna qhipa apaykachana empresa nisqaman waykusqaykimantapacha.


KUSKACHASQA HAYWAYTA HAP’IQANAPAQ KAQNIN


Teléfono nisqamanta huk haywakuyta kuskacharqanki hinaqa, apaykachaq empresa nisqa huk qillqasqata iskay (2) llamk’ana p’unchaw kuskachasqamantapacha ukhupi qunasunki electrónico nisqa willakuq ukhunta, hinaspa chunka (10) llamk’ana p’unchawpi, wasiykiman huk ñit’isqa qillqata chayachimunankuta munanki hinaqa.

Ichaqa yuyariy, huk qillqasqa kuskachasqata rurarqanki hinaqa, empresa nisqa huk tiqsi qillqata yapasqa qillqakunatawan qunasunki, kanman hina, utqayllata kuskachasqa hayway rurasqa qhipamanta.


Ahinapuni, hap’iqaq hinaqa kanmi kaqniyki huk iskaychasqa kuskachasqaykimanta raphi yapantinta mañakunaykipaq, kanman hina. Apaykachaq empresa nisqa mañakuyniykita kasuspa pichqa (5) llamk’ana p’unchaw ukhupi qupunasunki. Hinaspapis huk correo elctrónico nisqa ukhunta huk iskaychasqa raphita mañakuwaq.

Ichaqa kayta yuyariy, apaykachaq empresa nisqa huk qullqi tupunallata kuskachasqaykimanta mañanasunki, ichaqa qunasunkita mañakunki hina, ñit’isqa qillqa ukhunta qupusunki.

MANA T’IPISQA HUK HAYWAKUY ALLIN KAQ KANAPAQ KAQNIN


Haywakuyniyki sasachakuywan rikhurin hinaqa hinaspapis apaykachaq empresa nisqa wasiykiman huk llamk’ay kamachiq hamunanta munakun, huk mañakuyta t’ipikusqanmanta riqsichiwaq.

Apaykachaq empresa nisqa aswampis huk (1) p’unchaw ukhullapi uyarinasunki, icha ayllukunapi tarikun hinaqa chay iskay (2) p’unchaw ukhupi kanan.

Allichasqankuwan mana hunt’asqachu kanki hinaqa, hinaspapis t’ipikusqanmanta mana mañakusqaykita rimanakusqa pacha ukhupi ruraptinku, apaykachaq empresa nisqa payllamanta rurapunan huk imayna allin haywakuymanta mañakunapaq, hinaspapis huk willakuyta qillqasqapi pusaq (8) llamk’ana p’unchaw ukhullapi riqsichinasunki.

Haywakuyniyki sasachay ukhupi tarikun hinaqa apaykachaq empresa nisqamanta manam huk llamk’ay kamachiq hamunan munakunchu, empresa operadora nisqa wasiykiman hamunampaq, ichaqa chaywan imayna haywakuymanta mañakunapaq riqsichinayki.

HUK MAÑAKUSQA RIQSICHINAPAQ KAQNIN


Mañakuykunata riqsichiyta atinman, wakmanta mañakuykunata ima (*) icha mañakuyta (**):

 • Hap’iqaqkuna hinaspapis kikin hayway hap’iqaqkuna (Pi runachus kuskachasqata rurarqan).
 • Apaykachaqkuna (Pi runachus haywakuyta apaykachan, kaypaq mink’akusqa hinaspapis huk qhipa mink’akuqpaq ima)
 • Pi runakunachus haywakuy churachikuyta hinaspa ruranaman waykupunampaq mañakuqkuna.

Ichaqa kayta yuyariy, apaykachaq empresa nisqakuna hap’iqaq, apaykachaq ima kasqaykita chhiqanchanqa, kamachikuykuna riqsichisqaman hina.

Ancha yupayniyuqmi yachanayki, mañakuyniyki riqsichiyqa, wakmanta mañakuy, willakusqayki ima canal telefónico nisqa ukhunta riqsichiwaq, hinaspapis página web nisqa sut’i puriq nisqaman, hap’iqaqlla chay ruraykuna rurayta atin.

(*) Apaykachaq empresa nisqaman huk wakmanta mañakuyta churawaq, imaraykuchus mana huntasqachu kutichisqawan kawaq hina. Chunka hukniyuq tapukuyta qhaway.
(**) Huk mañakuyta empresa nisqaman riqsichiwaq maypachachus mana mañakusqaykita hap’iqankichu hina, maypachachus haywayniykita t’ipinku hina, aswanraq mañakuyniyki puriynimpi tarikuptin, hinaspapis apaykachaq empresa nisqa, wakmanta mañakusqaykita mana uyarisunkichikchu hina. Isqun, chunka ima tapukuyta qhaway.

Hap’iqaq icha apaykachaqkuna empresa nisqaman huk mañakuyta chayachinanku, kay willakuy apaqkuna ukhunta:

 • Teléfono nisqamanta: Apaykachaq empresa nisqa huk yupay ch’ikuta, qatisqa yupayta ima riqsichinasunki imayna mañakusqa kaynin riqsinapaq. Mañakusqa rikuriptinqa, apaykachana icha mañakuykuna, teléfono nisqa ukhunta rurasqa, apaykachaq empresa nisqakuna rimaykunata waqaychanan, chaymanta apaykachaqkunaman willaspa.
  Yuyariy ima, hap’iqaqlla teléfono nisqa ukhunta mañakuynin riqsichiyta atinman, imaynachus sasachaykuna sut’i puriq haywakuykuna ninakunman hina.
 • Runa kikin icha qillqasqapi: Apaykachaq huk qillqata kikinnimpipas icha mañakuy kamachisqa hinamampas riqsichinan, tiqsi qillqapipas iskaychasqapipas. Mañakusqayki iskaychasqa raphipiqa, chayllam mañakusqayki takyaynin riqsichisqamanta kanqa, apaykachaq empresa nisqa kaykunata churanan: Ima pachapi, ima phanipi riqsichisqanta, hap’iqaqpaq sutinta hinaspa, yawar masi sutinta ima, apaykachaq empresa nisqa qillqa uyanchana hap’iqasqanta, hinaspapis yupayninta, qatiq yupayninta ima mañakusqa tarinapaq.
 • Página web ukhunta: Mañakusqayki riqsichisqa qhipamanta, apaykachaq empresa nisqa huk yachana qillqata apaykachaqman taripachinan, maypichus rikhurinan: Ima pachapi, ima phanipi riqsichisqanta, hinaspapis imatam chay qillqa ukhupi riqsichisqanta, yupay ch’ikuta, riqsinapaq qatisqa yupayta ima.
  Yuyariy ima, hap’iqaqlla página web nisqa ukhunta mañakuynin riqsichiyta atinman, imaynachus sasachaykuna sut’i puriq haywakuykuna ninakunman hina.

Huk mañakuyninta riqsichinkiman imaraykuchus apaykachaq empresa nisqa mana mañakusqaykita utqaytachu kutichimunman hina, Silencio Administrativo Positivo nisqa hap’ipakuyman mañakuspa (ichaqa, empresa nisqa mañakuyniykita hap’iqanan). Ichaqa kayta yuyariy, kanmi iskay (2) watakama suyakunasunkichikpaq, may pachachus mañakusqayki paskarisqankumantapacha willanasunkichik, chay mañakuyniyki qillqata riqsichinaykipaq.

Empresa nisqaqa kimsa (3) llamk’ana p’unchaw ukhupi mañakuyniykita tribunal OSIPTEL (TRASU) nisqaman apachinampaq, pikunachus huk kutichiyta apachimunqaku hamuq, hinaspapis tukuq kamachikuq hina.

Mañakuyniykita riqsichiwaq, canal telefónico nisqa ukhunta, ichaqa kikin yupayniyuq willakusqa ukhunta maypachachus mañakusqaykimanhina, manataq kay ruraykunapi kanmanchu:

 • Haywakuy mañakusqamanta tatichisqarayku hina puriy ukhupi tarikuptimpas; icha
 • Mañakuykuna t’ipisqanmanta mana hap’iqay munasqanmanhina, tatichisqa icha mana willasqa saqisqamanta, haywachikuy churasqata icha ruramanan waykunampaq, allin ruraypi icha atiynimpi haywakuy t’ipikusqampi hinaspapis mana mañakusqa kuskachasqa; wak ruraykuna ukhupiqa maypichus hap’iqaqman mana teléfonico nisqaman taripay atiptin mañakunampaq willapuna; icha
 • Mañakuykuna llamk’ay ukhu puriypi tarikuptinku imamanta mañakuynintaq imayna ñawpaq wachupi riqsichisqaman hina.

Yuyariy ima, hap’iqaqlla teléfono nisqa ukhunta mañakuynin riqsichiyta atinman, imaynachus sasachaykuna sut’i puriq haywakuykuna ninakunman hina.

Apaykachaq empresa nisqapi huk wakmanta mañakuy riqsichiyta atiwaq. Chay mañakuy riqsichina pachaqa mana pichqa chunka (15) llamk’ana p’unchaw qhipaman kuraq kananchu, willapusqa paqarintin p’unchawmanta yupasqa, pichus mañakuq kutichisqata suyakuqta (ñawpaq ruraypi paskarikunampaq).

Wakmanta mañakuyta riqsichiwaq, teléfono nisqallamanta, ichaqa kikin yupayniyuq willakusqa ukhunta maypachachus mañakusqaykiman hina, ichaqa manapis mañakusqa tatichisqa icha mana willasqa, haywachikuy churasqa icha ruranaman waykunampaq, allin ruraypi icha atiynimpi haywakuy t’ipikusqampi hinaspapis mana mañakusqa kuskachasqa, wak ruraykuna ukhupiqa maypichus hap’iqaqman mana teléfonico nisqaman hap’iqay taripay atiptin mañakunasqaman hina.

Yuyariy ima, hap’iqaqlla wakmanta mañakuyninta teléfono nisqa hinaspa página web ima ukhunta riqsichinman, may pachachus sasachaykuna sut’i puriq haywakuykuna ninakusqa hina tarikusqampi.

Huk mana hunt’asqamanta willakuyta OSIPTEL nisqaman riqsichiyta atinki, usuarios@osiptel.gob.pe nisqa ukhunta, icha sapanka suyu llamk’ana wasikunapi correo electrónico nisqaman (kaypi web nisqamanta Link nisqata churanayki), imachus apaykachaq empresa nisqa mana kamachisqata kaypi hunt’anchu hina:

 • Huk mañakusqamanta ñawpa sasachay paskariy (SAR);
 • Huk mañakusqamanta wakmanta ñawpa sasachay paskariy (SARA);
 • Huk resolución, apaykachaq empresa nisqa ñawpa kamaynimpi hurqusqa;
 • TRASU huk resolución nisqa hurqumusqan; icha
 • Silencio Administrativo Positivo nisqa hap’iqasqan (SAP).

SUT’I WILLAKUY TUKUCHASQATA, KUNANCHASQATA ÑAWPA, KIKIMPI, QHIPAPI IMA HAP’IQANAPAQ KAQNIN

 • Haywakuy qusqa
 • Imayna kaynin, sapankamanta kaynin, hinaspapis hayway qusqapi harka’yninkuna.
 • Qullqichasqa pacha mit’aynin.
 • Imayna pachapi haywaykuna mañay kuskachakunqa, imaraykum ñawpaqta tukupunman, llakiy taripaykuna kanman hina hinaspapis imakunam qullqichaypi kawasunman.
 • Imayna kuskachasqapi phawaynin riqsichiqaman hina, hinaspapis pisilla phawaynin riqsichisqamanhina allin amachasqa Megabits sapanka ch’ininipi (Mbps) nisqapi, sapanka ruraypi ch’uyanchaspa, phawayninta apaqaspa (downlink) hinaspa willakuy apachinamanta (uplink), hinaspapis imakunan chay phawaykunapi yanapan, Internet nisqa haywayman waykunapaq (kikimpi, puriynimpi ima)
 • Imayna apaqay atiynimpi Megabytes (MB) icha Gigabytes (GB) nisqapi, may chhiqan churasqapi, Internet nisqa haywayman waykunapaq (kikimpi, puriynimpi ima);
 • Qullqichasqa rurachina kaqninkuna.
 • Radiodifusión nisqa chutakuynin hayway ch’iqichinapaq, kikinchasqapi hinaspa wakichisqa ch’ikunkuna yupaynimpi, chaymanta, haywakuy saqipunapaq rurayninkunapi prepago nisqa ukhupi kuskachasqaman hina.

HUK SUT’INCHASQA QULLQI CHASKIY HAP’IQANAPAQ KAQNIN

Ari, qupuyta hunt’apuna ichaqa yaqapis pichqa (5) p’unchaw wata mit’a ukhupi, manaraq qullqichasqa raphita qhipariqtin correo electrónico nisqaykiman apachimunanku, ichaqa qam sut’inta wasiykiman apamunankuta mañakunkiman hina.

Ancha yupayniyuqmi yachanayki, Perú suyu ukhupi Unquy Pachapi tarikusqanchik pachapi, apaykachaq empresa nisqakuna kamachisqam tarikunku digitales nisqa ukhunta apachimunankupaq, hinapis hap’iqaq huk ñit’ichasqa qillqata mañakuptinkupas apachimunaku.

Apaykachaq empresa nisqa mana qullqichasqa raphita rimanakusqa pacha ukhupi qupusunki hinaqa, atinkiman huk wakmanta mañakuy riqsichiyta, hina apaykachaq empresa nisqa pusaq llamk’ana p’unchawkuna ukhupi mañakusqaykita kutichinasunkichik.

Yuyariy ima, qullqichasqa raphiykiman waykullawaqtaq, aplicativos informáticos nisqa ukhunta (App) wakin apaykachaq empresa nisqakuna churasqankuna hina.

Apaykachaq empresa nisqa qullqichanqachá qullqi chaskiy raphipi ch’ulla yachaykunallapi haywakuy kuskachasqaman huñusqa hamusqamanta, haywaykunata q’ipichasqa kaqkunata mana ninakuqta waykuchispa.

Ima yachaykunataq qullqichana ukhupi churasqa kanku:

 • Qullqichasqa tupuy icha kikin qullqi mirachiypi rimanakusqa pachaman hina.
 • Churasqamanta qullqichana icha llikaman waykunapaq.
 • P’uchukay rurasqakuna.
 • Qhipa hamuq haywaykuna, yapasqakuna hina wak kay kamachina haywaykunapi riqsisqakuna hina.
 • Wak sut’i haywaykuna Telecomunicaciones nisqamanta wak runakunaq mañasqan, imayna qullqichasqa haywayman kuskachasqaman hina, hinaspapis kikin apaykachaq empresa nisqa qullqichasqaman hina.
 • Wakmanta qullqichay icha kuskachasqa haywayta wakmanta apaykachay, qullqichasqa raphicha ukhunta.
 • Qullqi kikimpi yupaykuy, icha equipo terminal nisqa qullqi yanapayninwan ima / icha wak llamk’anakuna munakusqata haywakuypi apaykachanapaq, ichaqa hayk’a qullqi phatmitaq hunt’akunan, hinaspapis hayk’araqtaq qhiparin, imayna kasqanman hina.
 • Manuymanta qullqichay yanapay.
 • Qullqi apaqariy, kutichiykuna ima / icha kuskachasqakuna,
 • Qullqiq mirasqan
 • Manam huk qhawaynimpipas, apaykachaq empresa nisqa qullqichana raphipi kasqanmanhina qullqichayta mañakuymanta, llakiyman chayanamanta icha kikin rikch’akuq qullqi mañaymanta.

  YUPAYKUNA APAYKACHANAPAQ KAQNIN


  Apaykachaq yupaykunaqa kanmi hap’iqaq hina kikin icha puriq telefónico nisqa yupayniykiyuq waqaychanapaq kaqniykikuna, apaykachaq empresa nisqamanta tikrakunaykipaq. Puriq haywaykunapiqa qhawayninman hinaqa, apaykachanaykipaq mañakusqayki riqsichiy iskay chunka tawayuq phani ukhupi rurakunan, ichaqa sapanka ruraypi hap’iqaq huk kuskachayniyuq kaptin yaqapis chunka (10) telefónico nisqa yupaykunata waykuchinampaq.

  Apaykachana ruraynin hunt’anapaq pachaqa kikin telefonía nisqa haywaymanta kikin telefonía nisqa churasqamanta pachachá qatipanqa.

  Arí haywakuy hap’iqaq kanki hinaqa icha kikin hayway hap’iqaq hina huk mañakuyta riqsichiwaq imayna apaykachana mana riqsisqallayki rurarquptinku apaykachaq kikin empresa nisqa ukhupi rurakusqa. Kanmi iskay (2) killakama, apaykachana qallarisqamanta yupasqamanta, mañakuyniyki riqsichinapaq.

  Mañakusqa riqsichiyllawan, apaykachaq empresa nisqa kaykunata hunt’anampuni:

  • Haywakuy tatichinata, ichapas hap’iqaq paymanta sut’ita niqtin, ima,
  • Apaykachanaqa equipo nisqaman huñusqa tarikun hinaqa, kayqa hark’akunqachari, hinaspa IMEI nisqa yupayninta Yana Sinru qillqapichá ch’ikukunqa.

  Mañakusqayki qam sayakuqhina lluqsimuptin (riqsisqa), empresa nisqachá ruranqa:

  • Apaykachaqniykiman teléfono nisqa yupaynita kutichinapaq, ñawpaq kikin plan tarifario nisqa kasqanman hina.
  • Manuykikuna manaña mañasqachu kanqaku, ichaqa, llakiykuna ñawparisqa tukuchaymanta paqarimuptin equipo nisqa qullqichasqa raphipi rikhuriptin icha empresa nisqa ukhupi apaykachasqa mana yachasqallayki rurakuptin.

  Arí, empresa nisqaqa mañakusqayki kutichiyllata atinman imaraykuchus:

  • Mana kunan apaykachaq empresa nisqa ukhupi pisillampipas huk killatapis kaptiyki.
  • Haywayta saqipuptiyki hinaqa kimsa chunka p’unchawña wata mit’a ukhupi purirpariptin.
  • Apaykachanapaq mañakuy pachapiqa, qhipa qullqi chaskiy raphipi manunki hina hinaspapis qhiparisqa kaptiyki icha phatmisqa manuyki kaptin.
  • Haywakuyniyki tatichisqa manusqamanta kaptin, kuskachasqa kamaynimpi, mana qullqiuyq kay riqsichiypi, mana allin apaykachasqa, hark’asqa apaykachasqamanta ima.

  HAYWASQA MANA PIPAQ MAT’IPASQALLA MANA IMA WILLASQALLA SAQIPUNAPAQ KAQNIN

  Arí, hap’iqaq hina icha kikin hayway hap’iqaq hina kanmi kaqniyki haywakuy apaykachana empresa nisqa saqipuy mañakunaykipaq, mana ima hark’asqallawan mana yuyaychaywan ima. Hunt’asqa raphita icha qatiq yupaninta mañakunayki.

  Ichaqa kaytahina yuyarinayki, hap’iqaqwan kuskachasqa tukuchiyqa manam qullqi manusqamanta chaskipuy hunt’anamanta qispisqachu kanman, manataq mañasqa haywaykunamanta kuskachasqa pacha tukukunankama.

  Automáticamente nisqachá pichqa (5) llamk’ana p’unchaw purisqamanta qhipakapunqa, kikin willapusqa pacha rurasqamanta, mana ima kikin pachapi yachakusqanman ima.

  Ichaqa kayta yuyariy, hap’iqaq kanki hinaqa icha kikin hayway hap’iqaq hina huk mañakuyta riqsichinayki apaykachana empresa nisqa haywakuy saqipunapaq, pichqa (5) llamk’ana p’unchaw ñawparisqapi manaraq hunt’akuptin, hinaspapis mana huk (1) killa mit’a ukhupi kuraqyaqta.

  Arí, ichaqa saqipuy mañakunapaq takyachiyqa kanan, kikimpi internet nisqa haywayman waykunapaq, hinaspapis q’ipichasqa haywakuy chay haywakuywan empresa telefónica Perú S.A.A nisqamanta, huk (1) llamk’ana p’unchaw ukhupipuni hunt’akunan, mañakuyta riqsichisqa qhipamanta.

  Chay saqipunapaq mañakuyqa aplicativo informático (App) nisqa ukhunta riqsichikunman icha wak imaymana ruraykuna kuskachasqa kaqkunapi.

  EQUIPO NISQAYKITA TATICHIPUNAPAQ, HINASPA HAYWAYNIYTA CELULAR NISQA CHINKACHISQAMANTA, SUWASQAMANTA IMA SAQIPUNAPAQ KAQNIN

  Hina hap’iqaq, hina apaykachaq empresa nisqaman equipo tatichinapaq mañakuyta atinku, hinaspapis haywakuy saqipunapaq. Yuyariy mañakuyta hinasqa saqipuy yupaynin waqaychayta imayna willasqa yachanapaq hina.

  Ancha yupayniyuqmi ima riqsichinayki, apaykachaq empresa nisqa kay haywaykuna tatichiyta hunt’anampuni, hinaspapis kaqllataq chay pachapi equipo nisqa tatichipuyta, utqay willakuy pacha kikimpi. Empresa nisqa mana chayta hunt’anmanchu hinaqa, kayta pay pisiyachisqa qullqita hunt’achipunan imayna willakuy qallarisqamantapacha rurasqanman hina.

  Ichaqa mana celular tatichisqawan hunt’asqachu kanki hina (tukukuq equipo nisqa) ima/icha kuyuq haywakuy servicio nisqa tatichisqarayku, imayna hap’iqaq huk tapupakuytachá riqsichinayki, mayqin suyupi llamk’ay wasikunapi, icha kunanpacha apaykachaq empresa nisqa, qamwan kuska tatichisqa equipo nisqata aparikuspa hinaspa SIM Card (Chip) paywan tupasqanman hina.

  Apaykachaq empresa nisqaqa ari ninqachá hinaspapis imayna willakuykunata qhawaykunqa, hinaspa kikimpi equipo nisqa tatichisqata huqarinan ima / icha haywakuy wakmanta llamk’anapaq, ichaqa hunt’anman hina. Mana hinaqa, OSIPTEL nisqaman tukuy ima rurasqata apachinan, chunka llamk’ana p’unchawta (15) mana kuraqyaspa, tapupakuyta riqsichispa. Qhipamantaq OSIPTEL nisqa huk ima nisqanta riqsichinqa mana chunka pichqayuq (15) llamk’ay p’unchawkunata kuraqyachispa.

  PISI PACHALLA HAYWANAYKITA SAQIPUNAYKIPAQ KAQNIN.

  Hap’iqaq hinaqa haywayniykimanta pacha tatichiyta pisillampi chunka pichqayuq p’unchawmanta watapi haywayniykipi iskay killakama. Chay pacha ukhupiqa, manam haywaymanta qullqichasqata mañasunkichikmanchu.

  Ichaqa kayta yuyariy, haywakuy wakmanta llamk’aypi churanapaq automática nisqa mañakusqayki pacha puririptin hinaspa apaykachaq empresa nisqaqa huk qullqi tupuna yuyayninrayku churachiyta atinqa.

  Arí, apaykachaq empresa nisqaman mañakunayki, hina chayqa wakmanta haywayniykita ruranaman churanan, manaraq mañakusqa haywaymanta pacha tatichiy hunt’akuptin.

  KUSKACHAY QHAWAYKUY KIKINCHASQAKUNA CARTILLA NISQA IMA QHAWARIKUY